Pages

Sunday, 24 November 2013

SKALA BORANG SOAL SELIDIK


JENIS SKALA
*     Terdapat 2 jenis skala yang sering digunakan semasa membuat boring soal selidik.
*     2 jenis skala tersebut ialah:
a)      Skala Likert
b)      Skala Guttman

SKALA LIKERT

  • Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur:-
i)        Sikap
ii)      Pendapat
iii)    Persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai gejala atau fenomena pendidikan.
  • Dalam skala ini, terdapat 2 bentuk skor pertanyaan iaitu positif dan negatif.
  • Skor pertanyaan negatif dimulai dari nombor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), dan 3 untuk Tidak Pasti (TP).
  • Skor pertanyaan positif dimulai dari nombor 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).

Contoh:

NO.
PERKARA
STS
1
TS
2
TP
3
S
4
SS
5
1.
Saya berpendapat kursus ini membantu saya belajar pengaturcaraan dengan baik.
1
2
3
4
5
2.
Bla..bla..bla…
1
2
3
4
5

SKALA GUTTMAN

  • Skala ini mempunyai 2 pilihan jawapan iaitu:

i)        Benar-Salah
ii)      Ya-Tidak
iii)    Pernah-Tidak Pernah
iv)    Positif-Negatif
v)      Tinggi-Rendah
vi)    Baik-Buruk


Contoh:

NO.
PERKARA
YA
TIDAK
1.
Blog ini tidak menyentuh unsur-unsur yang boleh membuatkan anda tidak berpuashati.


2.
Bla..bla..bla..
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...