Pages

Sunday, 21 May 2017

Format Laporan OJT Bab 2

KANDUNGAN

SENARAI KANDUNGAN
MUKA SURAT
BAB 2:  Latar Belakang Syarikat
      2.1 Pengenalan / Sejarah Penubuhan
      2.2 Fokus Perniagaan
      3.3 Misi Syarikat
      2.4 Visi Syarikat
      2.5 Pendaftaran Syarikat
      2.6 Pendaftaran Kementerian Kewangan
      2.7 Carta Organisasi
      2.8 Tenaga Kerja Organisasi
      2.9 Piagam Pelanggan Syarikat
      2.10 Aktiviti Organisasi
      2.11 Senarai Pelanggan


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-BAB 2: LATAR BELAKANG

2.1 PENGENALAN / SEJARAH PENUBUHAN

2.2 FOKUS PERNIAGAAN

1)       
2)       
3)       
4)       
5)       
6)       

2.3 MISI SYARIKAT

1.       
2.       
3.       

2.4 VISI SYARIKAT


2.5 PENDAFTARAN SYARIKAT

            Nama Syarikat                        :   

            Alamat Perniagaan                  :   

            Alamat Surat-Menyurat          :   

            No. Telefon / Faks                  :   

            E-mel                                       :   

            Alamat Cawangan                  :   

No. Tel Cawangan                  :  
                                                             
No. Pendaftaran                      :   

Butiran Perniagaan                  :  Pemilikan Tunggal

Nama Bank                             :   

No. Akaun Semasa                 :   

Tarikh Didaftarkan                 :   

Modal Dilabur                         :  RM  
2.6 PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA


         No. Pendaftaran             :   


2.7 CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI SYARIKAT  ABC
 2.8 TENAGA KERJA ORGANISASI


 (buat ayat permulaan sikit)


Bil
Jawatan
Spesifikasi Tugas
1.
Pengurus
Memastikan semua urusan perniagaan berjalan lancar, efisyen, berdaya maju serta sejajar dengan piagam dan polisi syarikat.
2.
Juruteknik
Memasang komputer, memastikan setiap operasi sistem berjalan dengan baik. Membaikpulih setiap kerosakan serta mengemaskini segala perkakasan disamping memenuhi keperluan teknikal pelanggan.
3.
Pembantu Pentadbiran
Membantu dalam melaksanakan proses mendokumentasikan pembelian dan penghantaran komputer. Memberikan perkhidmatan ‘type setting’ kepada pelanggan. Membuat sijil untuk pelajar kursus kemahiran komputer.
4.
Tenaga Pengajar
Memastikan bahagian pembelajaran diurus dengan baik. Merancang penghasilan modul pembelajaran yang terkini serta menjaga kualiti pembelajaran dan produk yang dihasilkan adalah memuaskan hati pelanggan.2.9 PIAGAM PELANGGAN SYARIKAT

sentiasa berazam untuk :-

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  


2.10 AKTIVITI ORGANISASI

Servis dan Baik Pulih
ü   Jualan dan Khidmat Nasihat
ü   Sistem Rangkaian (Network)
ü   
2.11 SENARAI PELANGGAN

Sepanjang penubuhan syarikat ……………… telah mendapat ramai pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan sama ada dari agensi swasta dan badan kerajaan. Antaranya ialah :-

1)        
2)       
3)       
4)       
5)       
6)       
7)       
8)         
9)       
10)   
11)   
12)   
13)  Sekolah-sekolah rendah dan menengah di sekitar Alor Gajah  


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...